Residence Cime des Arcs**** - Les Arcs

- Zima 2019/2020. - Francuska skijanje - skijalište Les Arcs -

7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
2230
4310
4930
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
2080
-
-
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
2070
4100
4540
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
1930
-
-
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
2130
4240
4680
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
1980
-
-
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
2280
4680
5260
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
2110
-
-
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
2130
4800
5060
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
1980
-
-
Doplata za prazan ležaj
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
1100
2690
3310
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
940
-
-
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
930
2480
2920
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
790
-
-
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
990
2620
3060
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
840
-
-
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
1150
3060
3640
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
980
-
-
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
990
3190
3450
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
840
-
-
Odbitak za neskijaša
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
svi paketi
810
1160
1160
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
3380
3380
3380
3570
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
3110
3110
3110
3260
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
2990
2990
2990
3130
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
2770
2770
2770
2890
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
3050
3050
3050
3220
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
2820
2820
2820
2960
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
3340
3340
3340
3520
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
3060
3060
3060
3230
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
3140
3140
3140
3320
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
2900
2900
2900
3050
Doplata za prazan ležaj
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
1880
1880
1880
2070
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
1600
1600
1600
1760
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
1480
1480
1480
1630
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
1260
1260
1260
1390
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
1550
1550
1550
1720
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
1320
1320
1320
1460
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
1840
1840
1840
2020
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
1560
1560
1560
1730
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
1640
1640
1640
1820
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
1390
1390
1390
1550
Odbitak za neskijaša
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
svi paketi
1070
1070
1070
1070
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
3570
4310
4930
4930
3990
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
3260
3910
-
-
3640
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
3130
4100
4540
4540
3490
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
2890
3740
-
-
3210
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
3220
4240
4680
4680
3590
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
2960
3850
-
-
3300
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
3520
4680
5260
5260
3940
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
3230
4230
-
-
3600
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
3320
4800
5060
5060
3710
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
3050
4330
-
-
3400
Doplata za prazan ležaj
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
2070
2690
3310
3310
2360
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
1760
2290
-
-
2010
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
1630
2480
2920
2920
1860
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
1390
2110
-
-
1580
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
1720
2620
3060
3060
1960
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
1460
2220
-
-
1670
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
2020
3060
3640
3640
2310
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
1730
2610
-
-
1970
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
1820
3190
3450
3450
2090
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
1550
2710
-
-
1770
Odbitak za neskijaša
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
svi paketi
1070
1160
1160
1160
1160
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
3570
3570
3570
3380
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
3260
3260
3260
3110
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
3130
3130
3130
2990
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
2890
2890
2890
2770
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
3220
3220
3220
3050
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
2960
2960
2960
2820
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
3520
3520
3520
3340
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
3230
3230
3230
3060
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
3320
3320
3320
3140
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
3050
3050
3050
2900
Doplata za prazan ležaj
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
2070
2070
2070
1880
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
1760
1760
1760
1600
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
1630
1630
1630
1480
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
1390
1390
1390
1260
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
1720
1720
1720
1550
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
1460
1460
1460
1320
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
2020
2020
2020
1840
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
1730
1730
1730
1560
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
1820
1820
1820
1640
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
1550
1550
1550
1390
Odbitak za neskijaša
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
svi paketi
1070
1070
1070
1070
7 dana smještaj + 6 dana ski pass les Arcs/Peisey po osobi
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
4180
4180
2230
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
3780
3780
2080
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
3970
3970
2070
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
3610
3610
1930
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
4110
4110
2130
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
3720
3720
1980
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
4550
4550
2280
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
4100
4100
2110
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
4670
4670
2130
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
4200
4200
1980
Doplata za prazan ležaj
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Dvosobni za 4 + 6 dana ski pass po osobi
2690
2690
1100
Dvosobni za 4 FM + 6 dana ski pass po osobi
2290
2290
940
Dvosobni cabine za 6 + 6 dana ski pass po osobi
2480
2480
930
Dvosobni cabine za 6 FM + 6 dana ski pass po osobi
2110
2110
790
Dvosobni za 6 Confort + 6 dana ski pass po osobi
2620
2620
990
Dvosobni za 6 Confort FM + 6 dana ski pass po osobi
2220
2220
840
Trosobni za 6 Duplex + 6 dana ski pass po osobi
3060
3060
1150
Trosobni za 6 Duplex FM + 6 dana ski pass po osobi
2610
2610
980
Trosobni cabine za 8 + 6 dana ski pass po osobi
3190
3190
990
Trosobni cabine za 8 FM + 6 dana ski pass po osobi
2710
2710
840
Odbitak za neskijaša
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
svi paketi
1070
1070
810
DOPLATA za Paradiski ski pass: 250 kn u svim terminima

POSEBNA PONUDA: sa kupljenim skipassom Paradiski 1/2 dana skijanja GRATIS (od 12:30 sati na dan dolaska, 1 dan prije početnog dana skipassa)

Djeca do 5 g - gratis ski pass, preuzeti na prodajnom mjestu u Les Arcs uz indentifikacijski dokument i sličicu . Seniori od +75 g. plaćaju skipass po posebnoj tarifi na prodajnom mjestu u Les Arcs uz obvezan identifikacijski dokument.

NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.

Cijena uključuje: najam posteljine i ručnika, Wi-Fi na recepciji i u apartmanima, set za čišćenje, ulaz u saunu, fitness i na bazen, TV, privatni ormarić za skije

DOPLATE:

boravišna pristojba (18+) 140 kn
završno čišćenje od 47€
depozit 500€
natkriveni parking (ograničeni broj mjesta) 85-100€
kućni ljubimci (pas/mačka) 75/40€

OPIS:

Residence Cime des Arcs**** - Arc 2000

Residence Cime des Arcs **** nalazi se na skijaškim stazama neposredno uz ski liftove, u središtu skijališta Arc 2000 i omogućuje besplatni i neograničeni pristup wellness području s bazenom, saunom, hammamom i fitness studijem. Unutar apartmanskog kompleksa i u neposrednoj blizini nalaze se snack bar, pub, restoran ("Le Savoy") i kuglana. U zgradi se nalazi i prodavaonica sportske opreme. Moderno dizajnirani apartmani za 2-12 osoba sa prekrasnim pogledom na skijalište, vrlo su udobni i komforno opremljeni ( TV sa ravnim ekranom u dnevnom boravku, telefon, sef, ormarić za ski opremu sa sušilom za pancerice, balkon, besplatni WiFi; kompletno opremljena kuhinja sa perilicom posuđa, pločom za kuhanje sa 4 pozicije, mikrovalnom pećnicom, pećnicom (u apartmanima za 6 ili više osoba), kuhalom za vodu, aparatom za kavu i tosterom).

Apartmani:

Dvosobni za 4 (32 m2): dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, kuhinja (mikrovalna pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
Dvosobni cabine za 6 (38 m2): dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
Dvosobni za 6 Confort (45 m2): dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica s walk-in tušem i WC-om, balkon
Trosobni za 6 Duplex (55 m2): dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica, odvojeni WC, balkon
Trosobni cabine za 8 (60 m2): dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, niša s krevetom na kat, kuhinja (mikrovalna pećnica, pećnica, el. ploče, hladnjak sa zamrzivačem, perilica posuđa, aparat za kavu, toster, kuhalo za vodu), kupaonica s tušem, kupoanica s kadom, odvojeni WC, balkon