Residence Les Chalets de l'Adonis **** - Les Menuires

- Zima 2019/2020. - Francuska skijanje - skijalište Les Menuires -

7 dana smještaj po osobi
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Studio cabine za 2-4
1180
2950
3720
Trosobni za 4
1570
3720
5020
Trosobni za 4-5
1580
3570
4380
Trosobni cabine za 6
1580
3420
3960
Četverosobni za 6
1780
3630
4140
Peterosobni duplex za 8
1580
3210
3750
Peterosobni za 8 sauna
1770
3460
4050
Peterosobni cabine za 9
1660
3430
3950
Šesterosobni za 9
1760
3520
4040
Šesterosobni za 10
1630
3240
3710
Šesterosobni cabine za 11
1760
3380
3890
Doplata za prazan ležaj
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Studio cabine za 2-4
1130
2810
3540
Trosobni za 4
1500
3540
4770
Trosobni za 4-5
1510
3400
4170
Trosobni cabine za 6
1510
3250
3770
Četverosobni za 6
1700
3450
3940
Peterosobni duplex za 8
1510
3050
3570
Peterosobni za 8 sauna
1690
3290
3850
Peterosobni cabine za 9
1580
3260
3760
Šesterosobni za 9
1680
3350
3840
Šesterosobni za 10
1550
3080
3530
Šesterosobni cabine za 11
1680
3220
3700
6 dana skipass Les Menuires/St.Martin
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Odrasli 13-64 g.
1390
1900
1900
Djeca 5-12 god.
1390
-
-
Seniori 65-74 god.
1390
-
-
6 dana skipass 3 Vallees
14.12.-21.12.
21.12.-28.12.
28.12.-04.01.
Odrasli 13-64 g.
1720
2320
2320
Djeca 5-12 god.
1720
-
-
Seniori 65-74 god.
1720
-
-
7 dana smještaj po osobi
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Studio cabine za 2-4
1370
1370
1370
1790
Trosobni za 4
1790
1790
1790
2050
Trosobni za 4-5
1740
1740
1740
1930
Trosobni cabine za 6
1720
1720
1720
1850
Četverosobni za 6
1900
1900
1900
2060
Peterosobni duplex za 8
1680
1680
1680
1770
Peterosobni za 8 sauna
1860
1860
1860
1980
Peterosobni cabine za 9
1760
1760
1760
1890
Šesterosobni za 9
1850
1850
1850
1990
Šesterosobni za 10
1740
1740
1740
1860
Šesterosobni cabine za 11
1830
1830
1830
1910
Doplata za prazan ležaj
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Studio cabine za 2-4
1310
1310
1310
1710
Trosobni za 4
1710
1710
1710
1950
Trosobni za 4-5
1660
1660
1660
1840
Trosobni cabine za 6
1640
1640
1640
1760
Četverosobni za 6
1810
1810
1810
1960
Peterosobni duplex za 8
1600
1600
1600
1690
Peterosobni za 8 sauna
1770
1770
1770
1890
Peterosobni cabine za 9
1680
1680
1680
1800
Šesterosobni za 9
1760
1760
1760
1900
Šesterosobni za 10
1660
1660
1660
1770
Šesterosobni cabine za 11
1740
1740
1740
1820
6 dana skipass Les Menuires/St.Martin
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Odrasli 13-64 g.
1390
1440
1550
1550
Djeca 5-12 god.
1190
1440
1550
1550
Seniori 65-74 god.
1350
1440
1550
1550
6 dana skipass 3 Vallees
04.01.-11.01.
11.01.-18.01.
18.01.-25.01.
25.01.-01.02.
Odrasli 13-64 g.
1690
1780
1920
1920
Djeca 5-12 god.
1420
1780
1920
1920
Seniori 65-74 god.
1590
1780
1920
1920
7 dana smještaj po osobi
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Studio cabine za 2-4
2050
2790
3720
3720
2790
Trosobni za 4
2770
3770
5020
5020
3770
Trosobni za 4-5
2480
3290
4380
4380
3290
Trosobni cabine za 6
2240
2970
3960
3960
2970
Četverosobni za 6
2430
3110
4140
4140
3110
Peterosobni duplex za 8
2180
2810
3750
3750
2810
Peterosobni za 8 sauna
2510
3040
4050
4050
3040
Peterosobni cabine za 9
2370
2970
3950
3950
2970
Šesterosobni za 9
2450
3030
4040
4040
3030
Šesterosobni za 10
2280
2780
3710
3710
2780
Šesterosobni cabine za 11
2160
2920
3890
3890
2920
Doplata za prazan ležaj
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Studio cabine za 2-4
1950
2660
3540
3540
2660
Trosobni za 4
2640
3590
4770
4770
3590
Trosobni za 4-5
2360
3130
4170
4170
3130
Trosobni cabine za 6
2130
2830
3770
3770
2830
Četverosobni za 6
2310
2960
3940
3940
2960
Peterosobni duplex za 8
2080
2670
3570
3570
2670
Peterosobni za 8 sauna
2390
2890
3850
3850
2890
Peterosobni cabine za 9
2260
2830
3760
3760
2830
Šesterosobni za 9
2330
2880
3840
3840
2880
Šesterosobni za 10
2170
2650
3530
3530
2650
Šesterosobni cabine za 11
2060
2780
3700
3700
2780
6 dana skipass Les Menuires/St.Martin
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Odrasli 13-64 g.
1550
1900
1900
1900
1900
Djeca 5-12 god.
1550
-
-
-
-
Seniori 65-74 god.
1550
-
-
-
-
6 dana skipass 3 Vallees
01.02.-08.02.
08.02.-15.02.
15.02.-22.02.
22.02.-29.02.
29.02.-07.03.
Odrasli 13-64 g.
1920
2320
2320
2320
2320
Djeca 5-12 god.
1920
-
-
-
-
Seniori 65-74 god.
1920
-
-
-
-
7 dana smještaj po osobi
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Studio cabine za 2-4
2310
2050
1790
1790
Trosobni za 4
3120
2770
2050
2050
Trosobni za 4-5
2790
2480
1930
1930
Trosobni cabine za 6
2580
2240
1850
1850
Četverosobni za 6
2770
2430
2060
2060
Peterosobni duplex za 8
2420
2180
1770
1770
Peterosobni za 8 sauna
2790
2510
1980
1980
Peterosobni cabine za 9
2730
2370
1890
1890
Šesterosobni za 9
2810
2450
1990
1990
Šesterosobni za 10
2610
2280
1860
1860
Šesterosobni cabine za 11
2440
2160
1910
1910
Doplata za prazan ležaj
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Studio cabine za 2-4
2200
1950
1710
1710
Trosobni za 4
2970
2640
1950
1950
Trosobni za 4-5
2660
2360
1840
1840
Trosobni cabine za 6
2460
2130
1760
1760
Četverosobni za 6
2640
2310
1960
1960
Peterosobni duplex za 8
2300
2080
1690
1690
Peterosobni za 8 sauna
2660
2390
1890
1890
Peterosobni cabine za 9
2600
2260
1800
1800
Šesterosobni za 9
2670
2330
1900
1900
Šesterosobni za 10
2480
2170
1770
1770
Šesterosobni cabine za 11
2320
2060
1820
1820
6 dana skipass Les Menuires/St.Martin
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Odrasli 13-64 g.
1900
1550
1550
1460
Djeca 5-12 god.
-
1550
1550
1460
Seniori 65-74 god.
-
1550
1550
1460
6 dana skipass 3 Vallees
07.03.-14.03.
14.03.-21.03.
21.03.-28.03.
28.03.-04.04.
Odrasli 13-64 g.
2320
1920
1920
1810
Djeca 5-12 god.
-
1920
1920
1810
Seniori 65-74 god.
-
1920
1920
1810
7 dana smještaj po osobi
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Studio cabine za 2-4
2310
1790
1370
Trosobni za 4
3120
2050
1790
Trosobni za 4-5
2790
1930
1740
Trosobni cabine za 6
2580
1850
1720
Četverosobni za 6
2770
2060
1900
Peterosobni duplex za 8
2420
1770
1680
Peterosobni za 8 sauna
2790
1980
1860
Peterosobni cabine za 9
2730
1890
1760
Šesterosobni za 9
2810
1990
1850
Šesterosobni za 10
2610
1860
1740
Šesterosobni cabine za 11
2440
1910
1830
Doplata za prazan ležaj
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Studio cabine za 2-4
2200
1710
1310
Trosobni za 4
2970
1950
1710
Trosobni za 4-5
2660
1840
1660
Trosobni cabine za 6
2460
1760
1640
Četverosobni za 6
2640
1960
1810
Peterosobni duplex za 8
2300
1690
1600
Peterosobni za 8 sauna
2660
1890
1770
Peterosobni cabine za 9
2600
1800
1680
Šesterosobni za 9
2670
1900
1760
Šesterosobni za 10
2480
1770
1660
Šesterosobni cabine za 11
2320
1820
1740
6 dana skipass Les Menuires/St.Martin
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Odrasli 13-64 g.
1790
1760
1550
Djeca 5-12 god.
-
-
-
Seniori 65-74 god.
-
-
-
6 dana skipass 3 Vallees
04.04.-11.04.
11.04.-18.04.
18.04.-25.04.
Odrasli 13-64 g.
2210
1940
1820
Djeca 5-12 god.
-
-
-
Seniori 65-74 god.
-
-
-
GRATIS skipass - djeca do 5 g. i seniori 75g. i stariji / NAPOMENA: Navedene cijene skipassa važeće su za uplate izvršene najkasnije 10 dana prije putovanja. Za SVE kasnije uplate obračunavaju se cijene skipassa prema regularnom cjeniku na skijalištu.

FIRST MINUTE POPUST:
-10% ZA REZERVACIJE DO 15.09.19. ZA BORAVKE U TERMINIMA OD 07.12.19.-07.03.20.*
-10% ZA REZERVACIJE DO 15.11.19. ZA BORAVKE U TERMINIMA OD 07.03.-25.04.20.*
*ne vrijedi za apt za 10 osoba u terminima 21.12.-04.01., 08.02.-07.03. i 04.04.-19.04.

POSEBNA PONUDA!
-20% ZA DOLASKE 07.12. I 14.12.19.
-15% ZA DOLASKE OD 28.03.20.
-10% ZA DOLASKE 04.01., 11.01., 18.01. I 21.03.19.
-5% ZA DOLASKE 25.01., 01.02. I 14.03.20.
*ne vrijedi za apt za 10 osoba

FIRST MINUTE POPUST I POSEBNA PONUDA MOGU SE KOMBINIRATI!

Cijena uključuje: Wi-Fi, TV, posteljina i ručnici, set za čišćenje, ulaz na bazen, saunu i hammam, dječja stolica i krevetić

DOPLATE:

depozit 500€
boravišna pristojba (18+) 150 kn
kućni ljubimac / tjedno 70€
završno čišćenje (osim kuhinje) 39-89€

OPIS:

Residence Les Chalets de l'Adonis

Nalazi se na visini od 1850m u Bruyeres, a četvrti Les Menuires gdje možete uživati u nebeskom krajoliku i miru planinskog područja, kao i u izravnoj vezi s prvoklasnom skijaškom regijom 3 Vallées. Udaljenost od Gondole Bruyere 1 je 100 m, a do trgovina 200 m. Prostrani i moderno uređeni apartmani nude dovoljno prostora za 4 do 10 odmor gostiju, a svaki ima bogato opremljenu kuhinjsku jedinicu, SAT TV, telefonski priključak i balkon ili terasu. Gostima su na raspolaganju i udoban recepcijski prostor s kaminom i stolom za billiard, pizzeria, pekarnica, mogućnost najma seta sa fondue i raclette, besplatan WiFi te perilica i sušilica rublja. Zgrada ima i vlastiti spa-centar sa grijanim bazenom, saunom i parnom kupelji - idealno mjesto za opuštanje nakon aktivnog dana na stazama.

Apartmani:

svi apartmani imaju kuhinju (perilica suđa, hladnjak, ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica s roštiljem), TV s ravnim ekranom; telefon; Wi-Fi pristup internetu (besplatan); sušilo za kosu; balkon ili terasu, spremište za skije. Unutar zgrade se nalaze zatvoreni bazen, sauna, parna kupelj (besplatno)
Dvosobni za 3 osobe (30 m2): dnevna soba sa sofa ležajem sa tri odvojena ležaja, kupaonica, WC
Dvosobni za 4 osobe (40 m2): dnevna soba, spavaća soba s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, spavaća niša s 2 kreveta ili bračnim krevetom, TWC
Dvosobni cabine za 4-6 osoba (40 m2): dnevna soba sa dva odvojena ležaja na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, spavaća niša s 2 odvojena kreveta ili bračnim krevetom, TWC
Trosobni za 4-6 osoba (48 m2): dnevna soba sa dva odvojena ležaja na razvlačenje, spavaća soba s bračnim krevetom, spavaća soba s dva odvojena kreveta, TWC, dodatni WC.
Trosobni za 5-7 osoba (57 m2): dnevna soba sa dva odvojena ležaja na razvlačenje, dvije spavaće sobe s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, cabine s jednim krevetom, dvije kupaonice, dva WC-a
Trosobni/četverosobni za 6-8 osoba (60 m2): dnevna soba sa dva odvojena ležaja na razvlačenje, tri spavaće sobe s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta (treća soba može biti spavaća niša), dvije kupaonice, dva WC-a.
Četverosobni/peterosobni za 8-10 osoba (80 m2): dnevna soba sa dva odvojena ležaja na razvlačenje, tri spavaće sobe s bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, spavaća soba ili niša sa bračnim krevetom ili dva odvojena kreveta, dvije kupaonice, dva WC-a.